Eğitim Ekosistemimiz ve Yöntemimiz

Çocuklarımızın potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla her yerde, herkes için öğrenim fırsatı sağlayacak eğitim içeriklerini sunma amacıyla bir araya gelen geniş bir ekiple ortak çalışmalar yürütülmektedir.

EDUlogic programı öğrencilere sözel, zihinsel, görsel, dokunsal ve yazılı alıştırmalarla benzersiz bir kombinasyon sunar.

Yaklaşımımız; öğrencinin bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini ya da bilmesi gerekenleri sorgulatarak, düşündürerek, ilişkilendirerek öğretmektir.

Kavramsal temeller üzerine inşa edilmiş olan içeriklerimiz sayesinde öğrencilerimiz ne bildiklerinin ne kadar bildiklerinin ve ne bilmek istediklerinin farkına varırlar. Bilgiyi sorgular ve sağlıklı değerlendirmeler yaparlar.

Kavramlar arasında bağlantılar kuruldukça, öğrenmeler birbirinin üzerine eklenir, birbiriyle ilişkilendirilir ve yorumlanır.Programın en büyük çıktılarından biri öğrencilerin öğrenmeye olan istek ve öğrenme hızlarında görülen belirgin artıştır.